Home > Betalingen

Betalingen & Borg

Betalingen losse fonteinhuur / Rent-only

Bij het maken van een reservering (rent-only) vragen wij om een aanbetaling van 25% van het factuurbedrag, te voldoen per bank (zie Reserveren). Hiervoor ontvangt u per email een factuur. De aanbetaling dient binnen zeven werkdagen na het ontvangen van deze factuur te zijn overgemaakt op de bankrekening van Chocolade Fontein Huren. Indien wij uw aanbetaling binnen genoemde termijn niet hebben ontvangen vervalt uw reservering automatisch (zie Reserveren).
Het resterende factuurbedrag betaalt u contant bij het ophalen van uw bestelling. Ook hiervoor ontvangt u vooraf een restant-factuur.
Bij rent-only van de chocoladefontein betaald u een borg. Deze borg is opgenomen in de restant-factuur en die krijgt u bij het retourneren van de chocoladefontein contant weer retour.
Bij reserveringen korter dan een week voorafgaand aan de gereserveerde huurperiode (last-minute reserveringen) hoeft u geen aanbetaling te doen. U ontvangt maar een factuur (incl. borg) die u bij het ophalen van uw bestelling contant dient te voldoen.

Betalingen Buffetservice

Bij het maken van een reservering voor een buffetservice vragen wij om een aanbetaling van 40% van het factuurbedrag, te voldoen per bank (zie Reserveren). Hiervoor ontvangt u per email een factuur. De aanbetaling dient binnen zeven werkdagen na het ontvangen van deze factuur te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Chocolade Fontein Huren. Indien wij uw aanbetaling binnen dit termijn niet hebben ontvangen vervalt uw reservering automatisch.
U betaald het resterende factuurbedrag contant op uw evenement of binnen 7 dagen per bank na datum van onze dienst (buffetservice). Hiervoor ontvangt u vooraf een restant-factuur. U betaald geen borg voor de huur van een fontein als u een buffetservice afneemt. Dan is een medewerker van Chocolade Fontein Huren aanwezig op uw evenement en verantwoordelijk voor al de door u gehuurde producten.
Bij buffetservice-reserveringen korter dan een week voorafgaand aan de gereserveerde huurperiode hoeft u geen aanbetaling te doen. U ontvangt maar een factuur die u contant op uw evenement of binnen 7 dagen per bank na datum van onze dienst (buffetservice) betaald.

Teruggave borg & ongebruikte chocolade

Bij rent-only ontvangt u de borg en het bedrag van eventuele ongebruikte chocolade (in gesloten verpakking) contant retour, zodra u alle zaken retourneerd. Hiervoor ontvangt u een factuur.
Bij een buffetservice ontvangt u eventueel de kosten voor ongebruikte chocolade retour. Deze kosten zullen verrekend worden in een factuur met de restant betaling.

Betaalgegevens

Bank: Rabobank
Bankrekening: 12.59.19.689
T.n.v. G.Lemmens
Betalingskenmerk: gebruik altijd uw factuurnummer als betalingskenmerk.
IBAN: NL94RABO0125919689
BIC: RABONL2U

*Chocolade-Fontein-Huren.nl is onderdeel van Digi-D-Sign Internet


Lees meer over Reserveren »
Lees meer over Afhalen & Retourneren »